Home >>2014 01 issue list
[ LUO Zhao-hua, SU Shang-guo, LIU Cui ]

2014 01 [Abstract](1558)[PDF:5781KB](1287)
[WANG Deng-hong, HE Han-han, HUANG Fan, WANG Yong-lei]

2014 01 [Abstract](1056)[PDF:12655KB](927)
[WANG Rui-ting, YUAN Hai-chao, MENG De-ming, WANG Lei, MA Wen-ping]

2014 01 [Abstract](1212)[PDF:1121KB](1152)
[LI De-dong, WANG Yu-wang, WANG Jing-bin, LONG Ling-li, XIE Hong-jing, ZHAO Lu-tong, SHI Yu]

2014 01 [Abstract](921)[PDF:3850KB](762)
[ JIAO Jian-gang, LIU Huan, DUAN Jun, LU Hao, LUO De-zhi, QI Dong ]

2014 01 [Abstract](839)[PDF:9494KB](616)
[GAO Ya-lin, QIAO Fu-gui, LU Jian-quan, CHEN Geng-yun, WANG Min, LEI Jia-hang]

2014 01 [Abstract](828)[PDF:8676KB](698)
[ YAN Hai-qing, HE Bao-lin, LIU Qiao-feng, JIA Hui-min, LI Fei ]

2014 01 [Abstract](854)[PDF:5525KB](779)
[WANG Lu-bo, DAI Shuang, ZHANG Li-li, ZHANG Xiang, LI Rong-xi, ZHANG Rui, ZHANG Ming-zhe]

2014 01 [Abstract](827)[PDF:4304KB](717)
[YUAN Hai-chao, WANG Rui-ting, JIAO Jian-gang, LI Wu-yi, LIU Wen-qing, TAN Wen]

2014 01 [Abstract](815)[PDF:2100KB](660)
[ FENG Yan-qing, QIAN Zhuang-zhi, ZHANG Jiang-jiang, CUI Zhi-hao, JIANG Chao, MENG De-ming ]

2014 01 [Abstract](892)[PDF:3572KB](714)
[ YU Liang-fan, NIHEMAITI Maolida, GU Huang-ling, CHU Geng, YANG Xiao-yong ]

2014 01 [Abstract](1034)[PDF:1536KB](1116)
[ TONG Hai-kui, YANG Hong-lin, AI Hao, GUO Wen-bo, HAN Zhen, XING Yong-qiang, WANG Bin ]

2014 01 [Abstract](987)[PDF:1669KB](1126)
[WAN Fen, WANG Guang-jie, YANG Xiao-yong, HU Xiang-yun, LIN Fang-li, ZHANG Yun-xia]

2014 01 [Abstract](861)[PDF:12629KB](711)
[ LI Xiao-hu, CHU Feng-you, LEI Ji-jiang, ZHAO Hong-qiao, YU Xing ]

2014 01 [Abstract](899)[PDF:3939KB](645)
[DUAN Jun, QIAN Zhuang-zhi, HUANG Xi-feng, DONG Fu-quan, ZHAO Xiao-jian, LU Hao]

2014 01 [Abstract](1664)[PDF:13991KB](9766)
[QIU Dong-dong, JIAO Jian-gang, JIANG Jian-chao, XU Cui-ling, LI Xian-fu, LI Fei]

2014 01 [Abstract](961)[PDF:7682KB](802)
[SHI Yu,YU Jin-hai,YANG Qi-jun,LIU Xi-jun,FENG Zuo-hai,ZHU Yu-hua]

2014 01 [Abstract](1019)[PDF:6913KB](1031)
[ ZHANG Yan-ni, LI Rong-xi, LIU Hai-qing, ZHU Rui-jing, ZHU De-ming, WANG Ning, ZHAO Bang-sheng ]

2014 01 [Abstract](895)[PDF:5662KB](859)