Home >>2014 01 issue list
[ LUO Zhao-hua, SU Shang-guo, LIU Cui ]

2014 01 [Abstract](1301)[PDF:5781KB](1049)
[WANG Deng-hong, HE Han-han, HUANG Fan, WANG Yong-lei]

2014 01 [Abstract](916)[PDF:12655KB](826)
[WANG Rui-ting, YUAN Hai-chao, MENG De-ming, WANG Lei, MA Wen-ping]

2014 01 [Abstract](1007)[PDF:1121KB](997)
[LI De-dong, WANG Yu-wang, WANG Jing-bin, LONG Ling-li, XIE Hong-jing, ZHAO Lu-tong, SHI Yu]

2014 01 [Abstract](792)[PDF:3850KB](677)
[ JIAO Jian-gang, LIU Huan, DUAN Jun, LU Hao, LUO De-zhi, QI Dong ]

2014 01 [Abstract](710)[PDF:9494KB](541)
[GAO Ya-lin, QIAO Fu-gui, LU Jian-quan, CHEN Geng-yun, WANG Min, LEI Jia-hang]

2014 01 [Abstract](720)[PDF:8676KB](618)
[ YAN Hai-qing, HE Bao-lin, LIU Qiao-feng, JIA Hui-min, LI Fei ]

2014 01 [Abstract](736)[PDF:5525KB](703)
[WANG Lu-bo, DAI Shuang, ZHANG Li-li, ZHANG Xiang, LI Rong-xi, ZHANG Rui, ZHANG Ming-zhe]

2014 01 [Abstract](719)[PDF:4304KB](636)
[YUAN Hai-chao, WANG Rui-ting, JIAO Jian-gang, LI Wu-yi, LIU Wen-qing, TAN Wen]

2014 01 [Abstract](704)[PDF:2100KB](573)
[ FENG Yan-qing, QIAN Zhuang-zhi, ZHANG Jiang-jiang, CUI Zhi-hao, JIANG Chao, MENG De-ming ]

2014 01 [Abstract](765)[PDF:3572KB](627)
[ YU Liang-fan, NIHEMAITI Maolida, GU Huang-ling, CHU Geng, YANG Xiao-yong ]

2014 01 [Abstract](849)[PDF:1536KB](980)
[ TONG Hai-kui, YANG Hong-lin, AI Hao, GUO Wen-bo, HAN Zhen, XING Yong-qiang, WANG Bin ]

2014 01 [Abstract](823)[PDF:1669KB](988)
[WAN Fen, WANG Guang-jie, YANG Xiao-yong, HU Xiang-yun, LIN Fang-li, ZHANG Yun-xia]

2014 01 [Abstract](757)[PDF:12629KB](634)
[ LI Xiao-hu, CHU Feng-you, LEI Ji-jiang, ZHAO Hong-qiao, YU Xing ]

2014 01 [Abstract](758)[PDF:3939KB](567)
[DUAN Jun, QIAN Zhuang-zhi, HUANG Xi-feng, DONG Fu-quan, ZHAO Xiao-jian, LU Hao]

2014 01 [Abstract](1286)[PDF:13991KB](9628)
[QIU Dong-dong, JIAO Jian-gang, JIANG Jian-chao, XU Cui-ling, LI Xian-fu, LI Fei]

2014 01 [Abstract](841)[PDF:7682KB](687)
[SHI Yu,YU Jin-hai,YANG Qi-jun,LIU Xi-jun,FENG Zuo-hai,ZHU Yu-hua]

2014 01 [Abstract](870)[PDF:6913KB](834)
[ ZHANG Yan-ni, LI Rong-xi, LIU Hai-qing, ZHU Rui-jing, ZHU De-ming, WANG Ning, ZHAO Bang-sheng ]

2014 01 [Abstract](804)[PDF:5662KB](749)