Home >>2014 01 issue list
[ LUO Zhao-hua, SU Shang-guo, LIU Cui ]

2014 01 [Abstract](1419)[PDF:5781KB](1173)
[WANG Deng-hong, HE Han-han, HUANG Fan, WANG Yong-lei]

2014 01 [Abstract](979)[PDF:12655KB](874)
[WANG Rui-ting, YUAN Hai-chao, MENG De-ming, WANG Lei, MA Wen-ping]

2014 01 [Abstract](1084)[PDF:1121KB](1069)
[LI De-dong, WANG Yu-wang, WANG Jing-bin, LONG Ling-li, XIE Hong-jing, ZHAO Lu-tong, SHI Yu]

2014 01 [Abstract](857)[PDF:3850KB](723)
[ JIAO Jian-gang, LIU Huan, DUAN Jun, LU Hao, LUO De-zhi, QI Dong ]

2014 01 [Abstract](771)[PDF:9494KB](587)
[GAO Ya-lin, QIAO Fu-gui, LU Jian-quan, CHEN Geng-yun, WANG Min, LEI Jia-hang]

2014 01 [Abstract](777)[PDF:8676KB](660)
[ YAN Hai-qing, HE Bao-lin, LIU Qiao-feng, JIA Hui-min, LI Fei ]

2014 01 [Abstract](793)[PDF:5525KB](731)
[WANG Lu-bo, DAI Shuang, ZHANG Li-li, ZHANG Xiang, LI Rong-xi, ZHANG Rui, ZHANG Ming-zhe]

2014 01 [Abstract](761)[PDF:4304KB](674)
[YUAN Hai-chao, WANG Rui-ting, JIAO Jian-gang, LI Wu-yi, LIU Wen-qing, TAN Wen]

2014 01 [Abstract](757)[PDF:2100KB](617)
[ FENG Yan-qing, QIAN Zhuang-zhi, ZHANG Jiang-jiang, CUI Zhi-hao, JIANG Chao, MENG De-ming ]

2014 01 [Abstract](831)[PDF:3572KB](666)
[ YU Liang-fan, NIHEMAITI Maolida, GU Huang-ling, CHU Geng, YANG Xiao-yong ]

2014 01 [Abstract](936)[PDF:1536KB](1048)
[ TONG Hai-kui, YANG Hong-lin, AI Hao, GUO Wen-bo, HAN Zhen, XING Yong-qiang, WANG Bin ]

2014 01 [Abstract](908)[PDF:1669KB](1038)
[WAN Fen, WANG Guang-jie, YANG Xiao-yong, HU Xiang-yun, LIN Fang-li, ZHANG Yun-xia]

2014 01 [Abstract](799)[PDF:12629KB](671)
[ LI Xiao-hu, CHU Feng-you, LEI Ji-jiang, ZHAO Hong-qiao, YU Xing ]

2014 01 [Abstract](831)[PDF:3939KB](601)
[DUAN Jun, QIAN Zhuang-zhi, HUANG Xi-feng, DONG Fu-quan, ZHAO Xiao-jian, LU Hao]

2014 01 [Abstract](1404)[PDF:13991KB](9699)
[QIU Dong-dong, JIAO Jian-gang, JIANG Jian-chao, XU Cui-ling, LI Xian-fu, LI Fei]

2014 01 [Abstract](891)[PDF:7682KB](745)
[SHI Yu,YU Jin-hai,YANG Qi-jun,LIU Xi-jun,FENG Zuo-hai,ZHU Yu-hua]

2014 01 [Abstract](937)[PDF:6913KB](925)
[ ZHANG Yan-ni, LI Rong-xi, LIU Hai-qing, ZHU Rui-jing, ZHU De-ming, WANG Ning, ZHAO Bang-sheng ]

2014 01 [Abstract](842)[PDF:5662KB](800)