Home >>2013 02 issue list
[CHEN Zheng-le, WANG Ping-an, WANG Yong, SHAO Fei, TANG Xiang-sheng, XU Jin-shan, YU Jian-fa, HAN Feng-bin, SUN Yue]

2013 02 [Abstract](1557)[PDF:7585KB](996)
[ZHANG Li-cheng, WANG Yi-tian, CHEN Xue-feng, MA Shi-qing]

2013 02 [Abstract](1027)[PDF:8335KB](576)
[LIU Zhen,YAO Xing,HU Xiao-dan,XIA Lu,WANG Jing]

2013 02 [Abstract](897)[PDF:11447KB](548)
[TUO Jin-cai 1,ZHANG Ming-feng1,WU Chen-jun1,2,LIU Yan1,2,CHEN Ru1,2,XIONG De-ming1,2]

2013 02 [Abstract](1079)[PDF:1722KB](1112)
[JI Han-cheng1,MEN Xiang-yong2,WENG Qing-ping1,YANG Dong-jie1,MENG Pei-wei 1]

2013 02 [Abstract](1815)[PDF:14332KB](14491)
[WANG Yun-sheng, QUAN Qing, LUO Yong-hong, ZHANG Lei, SHEN Tong]

2013 02 [Abstract](1595)[PDF:4925KB](881)
[LI Tong-lu, LIU Chao, LI Ping]

2013 02 [Abstract](1424)[PDF:899KB](1126)
[WANG Xi-hua1,ZHAO Zhi-ming2,YIN Jian-xun3,HUANG Qin3]

2013 02 [Abstract](860)[PDF:1400KB](1021)
[ZHU Yun-qiang1,ZHOU Tian-mo1,2,YU Meng-liang3,ZENG Qing-shi 3,WANG Yong3,LUO Kan1,4,ZHANG Ming-zhi 3]

2013 02 [Abstract](955)[PDF:2029KB](1134)