Home >>2014 02 issue list
[HE Li-juan,  HUANG Fang, LIU Qiong-ying, LI Chun-rong, WANG Ji-yang]

2014 02 [Abstract](1000)[PDF:1500KB](1296)
[ZHANG Zhi-huan, LIU Hong-jun,  LI Wei, FEI Jia-jia, XIANG Kui, QIN Li-ming, XI Wei-jun, ZHU Lei]

2014 02 [Abstract](739)[PDF:2210KB](568)
[ZHENG Yong, HUANG Wen-hai, ZHOU Yi, ZHAO Zhen-gang, GUO Xin-cheng, CHEN Zheng-hui]

2014 02 [Abstract](832)[PDF:2757KB](661)
[YANG Huan-huan, TANG Ju-xing, LIN Bin, YING Li-juan, LANG Xing-hai, ZHENG Wen-bao]

2014 02 [Abstract](965)[PDF:1664KB](1118)
[WU Ji-lian, LIU Jian-chao, ZHANG Hai-dong, HOU Lei-ming, ZHENG Li-hong]

2014 02 [Abstract](730)[PDF:1774KB](817)
[ZENG Chao, CUI Peng, GE Yong-gang, ZHANG Jian-qiang, LEI Yu, YAN Yan]

2014 02 [Abstract](770)[PDF:2832KB](667)
[CHENG Sheng-gao, XIAO He, HUANG Ting, ZHOU Ying, HU Zhong-xia, LIU Xiao-tong]

2014 02 [Abstract](888)[PDF:1343KB](1327)
[CHENG Xin, ZHANG Cheng-jiang, SHI Ze-ming, NI Shi-jun]

2014 02 [Abstract](688)[PDF:1065KB](740)
[HONG Zeng-lin, ZHAI Guo-tao, ZHANG Bu]

2014 02 [Abstract](809)[PDF:998KB](675)
[LI Tong-lu, WANG Hong, FU Yu-kai, LIANG Yan]

2014 02 [Abstract](892)[PDF:1297KB](892)