ISSN 1672-6561
CN 61-1423/P
Responsible Institution
Ministry of Education of PRC
Sponsor
Chang’an University
Edited by
Editorial Department of Journal of Earth Sciences and Environment
Address
Chang’an University, Southern Middle Section of the Second Circular Road,Xi’an 710064,China
TEL
(029)82334686
E-mail
dkyhxb@chd.edu.cn
URL
http://jese.chd.edu.cn
Distributed by
China International Book Trading Corporation
Journal of Earth Sciences and Environment (JESE) is a bimonthly international journal that publishes in Chinese high quality original research articles and timely reviews in interdisciplinary fields of earth and environment sciences. JESE aims to bridge innovative, provocative and challenging concepts and models related to various fields of research including petrology and geochemistry in understanding lithospheric architecture and mantle dynamics, global tectonics, economic geology and fuel exploration, geophysics, stratigraphy, paleontology, hydrogeology, applied geophysics, environment geosciences and engineering geology with new insights on correlations and evolution.
[LI Jin-yi, LIU Jian-feng, ZHENG Rong-guo, FENG Qian-wen, ZHENG Pei-xi, ZHU Zhi-xin, WANG Li-jia, ZHANG Xiao-wei, SONG Biao]
2017 03 [Abstract](132)[PDF:2286KB] (132)
[LIU Zheng-fu, LI Qiu-gen, WANG Zong-qi, TANG Hao-shu, CHEN Yan-jing, ZHU Jie, XIAO Bing]
2017 03 [Abstract](97)[PDF:11770KB] (97)
[ZHONG Ding-ding, ZHENG Chang-qing, LU Xiao-ping, ZHOU Xi-wen, XU Jiu-lei, ZHOU Xiao, SU Xun-xin]
2017 03 [Abstract](96)[PDF:19172KB] (96)
[LI Chang-hao, SHEN Ping, PAN Hong-di, CAO Chong]
2017 03 [Abstract](73)[PDF:3645KB] (73)
[HAN Wen-hua, FANG Wei-xuan, ZHANG Gui-shan, LU Jia, WANG Lei, JIA Run-xing, LI Tian-cheng]
2017 03 [Abstract](90)[PDF:1576KB] (90)
[WU Kong-you, LIU Bo, LIU Yin, JIA Chun-ming, GUO Jian-xun, LI Si-yao]
2017 03 [Abstract](85)[PDF:2228KB] (85)
[YAO Mei-juan, CHEN Jian-ping, XU Bin, JI Jin-zhu, CHEN Jian]
2017 03 [Abstract](81)[PDF:14036KB] (81)
[PENG Yi-ni, CHEN Yang, LI Shi-lei]
2017 03 [Abstract](67)[PDF:1544KB] (67)
[WANG Lei, ZHAO Fa-suo, CHENG Xiao-hui, QI Di, WANG Rui]
2017 03 [Abstract](83)[PDF:3831KB] (83)