Home >>high-impact papers list
Rankings Article Downloaded
1
LI Yong-jun, LI Gan-yu, TONG Li-li, YANG Gao-xue, WANG Ran

2015 03 [14-21][Abstract](1775)[PDF:1151KB ](130226)
130226
2 112387
3
ZHENG Meng-lin, QIU Xiao-zhi, HE Wen-jun, FEI Li-ying, TANG Yong, JIA Xi-yu, CHEN Lei, KONG Yu-hua, WU Hai-sheng

2015 05 [1-16][Abstract](991)[PDF:2732KB ](72699)
72699
4
KANG Yong-shang, DIAO Shun, CHEN An-xia, SHANG Yue-nan, YUE Lai-qun

2013 01 [66-73][Abstract](1246)[PDF:1314KB ](17551)
17551
5
JI Han-cheng1,MEN Xiang-yong2,WENG Qing-ping1,YANG Dong-jie1,MENG Pei-wei 1

2013 02 [81-91][Abstract](1362)[PDF:14332KB ](14309)
14309
6
ZHANG Fa-ming, YU Cheng, HU Meng-jiao, HU Da-ke, LI Xue-zheng

2015 02 [93-101][Abstract](991)[PDF:3615KB ](12101)
12101
7 11997
8
DUAN Jun, QIAN Zhuang-zhi, HUANG Xi-feng, DONG Fu-quan, ZHAO Xiao-jian, LU Hao

2014 01 [201-209][Abstract](1286)[PDF:13991KB ](9628)
9628
9
XIE Hong, LIU Wei-ming, ZHAO Jin-heng, HU Kai-heng

2013 04 [90-97][Abstract](1907)[PDF:11725KB ](7715)
7715
10
YANG Hua, ZHANG Wen-zheng, LIU Xian-yang, LI Shan-peng, SHAO Chuang-guo

2013 04 [1-9][Abstract](1659)[PDF:4338KB ](3090)
3090
11 1704
12
QI Fu-cheng, LI Zhi-xing, WANG Wen-quan, YANG Zhi-qiang, PENG Bo, WANG Zhen-yun, DONG Yan

2016 05 [569-577][Abstract](558)[PDF:1895KB ](1533)
1533
13
REN Zhan-li, TIAN Tao, LI Jin-bu, WANG Ji-ping, CUI Jun-ping, LI Hao, TANG Jian-yun, GUO Ke

2014 03 [1-20][Abstract](2374)[PDF:938KB ](1447)
1447
14 1374
15
LIU Yi-can,WANG Cheng-cheng,ZHANG Pin-gang,GROPPO Chiara,ROLFO Franco,WANG An-dong

2015 01 [1-11][Abstract](835)[PDF:17733KB ](1308)
1308
16 1268
17
TANG Liang-jie,LI Meng,YANG Yong,CHEN Gang,ZHOU Xin

2015 01 [46-56][Abstract](715)[PDF:5833KB ](1222)
1222
18 1175
19
LUO Zhao-hua, SU Shang-guo, LIU Cui

2014 01 [1-9][Abstract](1301)[PDF:5781KB ](1049)
1049
20 1044
21 1040
22
REN Peng, LIANG Ting, NIU Liang, LU Lin, ZHANG Wen-jing, YANG Zhao, WANG Chan, CHENG Yu-long

2013 01 [34-47][Abstract](931)[PDF:1352KB ](1023)
1023
23
LI Yun-feng, LI Bo, ZHOU Ya-nan, SUN Ya-qiao, WANG Jiang-xia, XU Zhong-hua

2013 01 [80-89][Abstract](1006)[PDF:1239KB ](1000)
1000
24
WANG Rui-ting, YUAN Hai-chao, MENG De-ming, WANG Lei, MA Wen-ping

2014 01 [19-31][Abstract](1007)[PDF:1121KB ](997)
997
25
LIN Yao, TANG Qing-yan, ZHANG Ming-jie, JIAO Jian-gang, CHEN Si-tong, HU Xiao

2014 03 [73-82][Abstract](968)[PDF:1673KB ](997)
997
26
ZHU Yun-qiang1,ZHOU Tian-mo1,2,YU Meng-liang3,ZENG Qing-shi 3,WANG Yong3,LUO Kan1,4,ZHANG Ming-zhi 3

2013 02 [120-126][Abstract](766)[PDF:2029KB ](996)
996
27
TUO Jin-cai 1,ZHANG Ming-feng1,WU Chen-jun1,2,LIU Yan1,2,CHEN Ru1,2,XIONG De-ming1,2

2013 02 [67-74][Abstract](792)[PDF:1722KB ](990)
990
28
TONG Hai-kui, YANG Hong-lin, AI Hao, GUO Wen-bo, HAN Zhen, XING Yong-qiang, WANG Bin

2014 01 [171-184][Abstract](823)[PDF:1669KB ](988)
988
29 987
30
CHENG Sheng-gao, XIAO He, HUANG Ting, ZHOU Ying, HU Zhong-xia, LIU Xiao-tong

2014 02 [92-102][Abstract](671)[PDF:1343KB ](983)
983
31
HE Li-juan,  HUANG Fang, LIU Qiong-ying, LI Chun-rong, WANG Ji-yang

2014 02 [10-17][Abstract](767)[PDF:1500KB ](983)
983
32
YU Liang-fan, NIHEMAITI Maolida, GU Huang-ling, CHU Geng, YANG Xiao-yong

2014 01 [152-160][Abstract](849)[PDF:1536KB ](980)
980
33
HUANG Cheng-gang, YUAN Jian-ying, CAO Zheng-lin, ZHANG Shi-ming, WANG Ying, SHE Min

2014 03 [52-60][Abstract](910)[PDF:628KB ](968)
968
34 951
35
LI Tong-lu, LIU Chao, LI Ping

2013 02 [107-114][Abstract](1237)[PDF:899KB ](950)
950
36 928
37
MEN Yu-ming, HAN Dong-dong, WANG Hai-ying

2013 01 [90-96][Abstract](920)[PDF:951KB ](925)
925
38
WANG Wei-feng, QING Yan-bin, ZHU Chuan-hua, SHAN Xin-jian

2014 03 [102-112][Abstract](937)[PDF:1135KB ](915)
915
39
YANG Huan-huan, TANG Ju-xing, LIN Bin, YING Li-juan, LANG Xing-hai, ZHENG Wen-bao

2014 02 [51-61][Abstract](723)[PDF:1664KB ](911)
911
40 902
41
WANG Xi-hua1,ZHAO Zhi-ming2,YIN Jian-xun3,HUANG Qin3

2013 02 [115-119][Abstract](729)[PDF:1400KB ](900)
900
42
GAO Jing-gang, LIANG Ting, LI Wen-yuan, ZHOU Yi, WANG Xiao-hu, ZHOU Ru-hong

2015 04 [15-23][Abstract](737)[PDF:6761KB ](900)
900
43
WANG Yi-tian, LI Xia, WANG Rui-ting, LIU Xie-lu, HU Qiao-qing, LI Jian-hua, WANG Chang-an, WEN Bo, WEN Shen-wen, WANG Sheng-li

2014 03 [61-72][Abstract](893)[PDF:771KB ](876)
876
44 857
45 856
46
LI Ting,ZHOU Xun,LONG Mi,WANGXiao-cui,CHEN Ting,LI Jing-wei,YANG Miao-lin

2014 04 [127-133][Abstract](753)[PDF:1080KB ](844)
844
47
REN Xing-min, ZHU Wen-bin, ZHU Xiao-qing, WANG Xi, LUO Meng

2015 04 [63-73][Abstract](682)[PDF:7574KB ](835)
835
48
SHI Yu,YU Jin-hai,YANG Qi-jun,LIU Xi-jun,FENG Zuo-hai,ZHU Yu-hua

2014 01 [218-229][Abstract](870)[PDF:6913KB ](834)
834
49
WANG Yi-chen, CAO Jun-ji, ZHANG Ning-ning, XIAO Shun, WANG Qi-yuan, CHEN Yang

2014 03 [94-101][Abstract](798)[PDF:667KB ](831)
831
50
WANG Deng-hong, HE Han-han, HUANG Fan, WANG Yong-lei

2014 01 [10-18][Abstract](916)[PDF:12655KB ](826)
826